ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
View :   Sort :

หน้า 2/2
[ก่อนหน้า]   1 2
พบสินค้า 14 รายการ

 view
รหัส : SPC_28
สันเกลียว ขนาด 28 มม.
**ราคา/แพ็ค 10 อัน**

สันเกลียวพลาสติก 28 มม. – ขนาด A4 50ข้อ/เส้น
สำหรับงาน 230แผ่น (กระดาษ80 แกรม)

Standard Colors: สีขาว / ดำ / ใส / น้ำเงิน
ราคา: 126.00

สันเกลียว ขนาด 30 มม.
 view
รหัส : SPC_30
สันเกลียว ขนาด 30 มม.
**ราคา/แพ็ค 10 อัน**

สันเกลียวพลาสติก 30 มม. – ขนาด A4 50ข้อ/เส้น
สำหรับงาน 250แผ่น (กระดาษ80 แกรม)

Standard Colors: สีขาว / ดำ / ใส / น้ำเงิน
ราคา: 135.00


 view
รหัส : 011
สันเกลียว ขนาด 6 ม.ม.
**ราคา/แพ็ค**
แพ็คละ 100 เส้น

สันเกลียว 6 มม. – ขนาด A4 (ด้านยาว) 50 ข้อ
สำหรับงาน 3 มม. (30แผ่น กระดาษ70 แกรม)
ราคา: 240.00
จำนวน :


 view
รหัส : 013
สันเกลียว ขนาด 25 ม.ม.
**ราคา/แพ็ค**
แพ็คละ 25 เส้น

สันเกลียว 25 มม. – ขนาด A4 (ด้านยาว) 50 ข้อ
สำหรับงาน 20 มม. (220แผ่น กระดาษ70 แกรม)
ราคา: 260.00
จำนวน :


หน้า 2/2
[ก่อนหน้า]   1 2