ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
View :   Sort :

หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
พบสินค้า 14 รายการ
สันเกลียว ขนาด 6มม.
 view
รหัส : SPC_6
สันเกลียว ขนาด 6 มม.
**ราคา/แพ็ค 10 อัน**

สันเกลียวพลาสติก 6 มม. – ขนาด A4
สำหรับงาน 30แผ่น (กระดาษ80 แกรม)

Standard Colors: สีขาว / ดำ / ใส / น้ำเงิน / เหลือง / แดง
Special Colors: สีชมพู / เขียวนีออน / ส้ม
ราคา: 24.00


 view
รหัส : SPC_8
สันเกลียว ขนาด 8 มม.
**ราคา/แพ็ค 10 อัน**

สันเกลียวพลาสติก 8 มม. – ขนาด A4 50ข้อ/เส้น
สำหรับงาน 50แผ่น (กระดาษ80 แกรม)

Standard Colors: สีขาว / ดำ / ใส / น้ำเงิน / เหลือง / แดง
Special Colors: สีชมพู / เขียวนีออน / ส้ม
ราคา: 30.00


 view
รหัส : SPC_10
สันเกลียว ขนาด 10 มม.
**ราคา/แพ็ค 10 อัน**

สันเกลียวพลาสติก 10 มม. – ขนาด A4 50ข้อ/เส้น
สำหรับงาน 80แผ่น (กระดาษ80 แกรม)

Standard Colors: สีขาว / ดำ / ใส / น้ำเงิน / เหลือง / แดง
Special Colors: สีชมพู / เขียวนีออน / ส้ม
ราคา: 36.00

สันเกลียว ขนาด 12 มม.
 view
รหัส : SPC_12
สันเกลียว ขนาด 12 มม.
**ราคา/แพ็ค 10 อัน**

สันเกลียวพลาสติก 12 มม. – ขนาด A4 50ข้อ/เส้น
สำหรับงาน 110แผ่น (กระดาษ80 แกรม)

Standard Colors: สีขาว / ดำ / ใส / น้ำเงิน / เหลือง / แดง
Special Colors: สีชมพู / เขียวนีออน / ส้ม
ราคา: 45.50

สันเกลียว ขนาด 14 มม.
 view
รหัส : SPC_14
สันเกลียว ขนาด 14 มม.
**ราคา/แพ็ค 10 อัน**

สันเกลียวพลาสติก 14มม. – ขนาด A4 50ข้อ/เส้น
สำหรับงาน 130แผ่น (กระดาษ80 แกรม)

Standard Colors: สีขาว / ดำ / ใส / น้ำเงิน / เหลือง / แดง
Special Colors: สีชมพู / เขียวนีออน / ส้ม
ราคา: 52.00

สันเกลียว ขนาด 16 มม.
 view
รหัส : SPC_16
สันเกลียว ขนาด 16 มม.
**ราคา/แพ็ค 10 อัน**

สันเกลียวพลาสติก 16มม. – ขนาด A4 50ข้อ/เส้น
สำหรับงาน 150แผ่น (กระดาษ80 แกรม)

Standard Colors: สีขาว / ดำ / ใส / น้ำเงิน / เหลือง / แดง
Special Colors: สีชมพู / เขียวนีออน / ส้ม
ราคา: 63.00

สันเกลียว ขนาด 18 มม.
 view
รหัส : SPC_18
สันเกลียว ขนาด 18 มม.
**ราคา/แพ็ค 10 อัน**

สันเกลียวพลาสติก 18 มม. – ขนาด A4 50ข้อ/เส้น
สำหรับงาน 170แผ่น (กระดาษ80 แกรม)

Standard Colors: สีขาว / ดำ / ใส / น้ำเงิน
ราคา: 70.00

สันเกลียว ขนาด 20 มม.
 view
รหัส : SPC_20
สันเกลียว ขนาด 20 มม.
**ราคา/แพ็ค 10 อัน**

สันเกลียวพลาสติก 20 มม. – ขนาด A4 50ข้อ/เส้น
สำหรับงาน 180แผ่น (กระดาษ80 แกรม)

Standard Colors: สีขาว / ดำ / ใส / น้ำเงิน
ราคา: 82.50
จำนวน :

สันเกลียว ขนาด 22 มม.
 view
รหัส : SPC_22
สันเกลียว ขนาด 22 มม.
**ราคา/แพ็ค 10 อัน**

สันเกลียวพลาสติก 22 มม. – ขนาด A4 50ข้อ/เส้น
สำหรับงาน 200แผ่น (กระดาษ80 แกรม)

Standard Colors: สีขาว / ดำ / ใส / น้ำเงิน
ราคา: 96.00

สันเกลียว ขนาด 25 มม.
 view
รหัส : SPC_25
สันเกลียว ขนาด 25 มม.
**ราคา/แพ็ค 10 อัน**

สันเกลียวพลาสติก 25 มม. – ขนาด A4 50ข้อ/เส้น
สำหรับงาน 220แผ่น (กระดาษ80 แกรม)

Standard Colors: สีขาว / ดำ / ใส / น้ำเงิน
ราคา: 104.00


หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]