ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สันขดลวด ชนิด 2 ข้อ/นิ้ว (A4 =23 ข้อ) (1) สันขดลวด ชนิด 3 ข้อ/นิ้ว (A4 =23 ข้อ) (1)


View :   Sort :

หน้า 1/1
1
พบสินค้า 2 รายการ

 view
รหัส : 009
สันขดลวด ขนาด 6 มม.
**ราคา/แพ็ค**

สันขดลวด 6 มม.(1/4”) – ประเภท 3ข้อ/นิ้ว ขนาด A4 34 ข้อ
สำหรับงาน 3 มม. (30แผ่น กระดาษ70 แกรม)
ราคา: 60.00
จำนวน :


 view
รหัส : 010
สันขดลวด ขนาด 15.5 มม.
**ราคา/แพ็ค**

สันเกลียว 15 มม. (5/8”)– ประเภท 3ข้อ/นิ้ว ขนาด A4 23 ข้อ
สำหรับงาน 13 มม. (150แผ่น กระดาษ70 แกรม)
ราคา: 160.00
จำนวน :


หน้า 1/1
1