ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
View :   Sort :

หน้า 2/2
[ก่อนหน้า]   1 2
พบสินค้า 17 รายการ

 view
รหัส : 008
สันห่วง ขนาด 22 มม.
**ราคาขาย/กล่อง**

สันเกลียว 22 มม. – ขนาด A4 21 ข้อ
สำหรับงาน 18 มม. (200แผ่น กระดาษ70 แกรม)
ราคา: 76.50
จำนวน :


 view
รหัส : PCB25mm
สันห่วง ขนาด 25 มม.
**ราคา/แพ็ค 10 อัน**

สันห่วง 25มม. – ขนาด A4 21 ข้อ
สำหรับงาน 220แผ่น (กระดาษ80 แกรม)
ราคา: 93.60
จำนวน :


 view
รหัส : PCB28.5mm
สันห่วง ขนาด 28.5 มม.
**ราคา/แพ็ค 10 อัน**

สันห่วง 28.5มม. – ขนาด A4 21 ข้อ
สำหรับงาน 250แผ่น (กระดาษ80 แกรม)
ราคา: 104.04
จำนวน :

สันห่วง ขนาด 32 มม. วงรี
 view
รหัส : PCB32mm
สันห่วง ขนาด 32 มม. วงรี
**ราคา/แพ็ค 10 อัน**

สันห่วง 32มม. – ขนาด A4 21 ข้อ วงรี
สำหรับงาน 250แผ่น (กระดาษ80 แกรม)
ราคา: 166.05
จำนวน :


 view
รหัส : PCB38mm
สันห่วง ขนาด 38 มม. วงรี
**ราคา/แพ็ค 10 อัน**

สันห่วง 38มม. – ขนาด A4 21 ข้อ วงรี
สำหรับงาน 275แผ่น (กระดาษ80 แกรม)
ราคา: 195.75
จำนวน :


 view
รหัส : PCB45mm
สันห่วง ขนาด 45 มม. วงรี
**ราคา/แพ็ค 10 อัน**

สันห่วง 45มม. – ขนาด A4 21 ข้อ วงรี
สำหรับงาน 320แผ่น (กระดาษ80 แกรม)
ราคา: 207.90
จำนวน :


 view
รหัส : PCB51mm
สันห่วง ขนาด 51 มม. วงรี
**ราคา/แพ็ค 10 อัน**

สันห่วง 58มม. – ขนาด A4 21 ข้อ วงรี
สำหรับงาน 400แผ่น (กระดาษ80 แกรม)
ราคา: 228.60
จำนวน :


หน้า 2/2
[ก่อนหน้า]   1 2