ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
View :   Sort :

หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
พบสินค้า 17 รายการ

 view
รหัส : PCB6mm
สันห่วง ขนาด 6 มม.
**ราคา/แพ็ค 10 อัน**

สันห่วง 6 มม. – ขนาด A4 21 ข้อ
สำหรับงาน 30แผ่น (กระดาษ80 แกรม)
ราคา: 22.50
จำนวน :

สันห่วง ขนาด 8 มม.
 view
รหัส : PCB8mm
สันห่วง ขนาด 8 มม.
**ราคา/แพ็ค 10 อัน**

สันห่วง 8 มม. – ขนาด A4 21 ข้อ
สำหรับงาน 50แผ่น (กระดาษ80 แกรม)
ราคา: 27.00
จำนวน :

สันห่วง ขนาด 9.5 มม.
 view
รหัส : PCB9.5mm
สันห่วง ขนาด 9.5 มม.
**ราคา/แพ็ค 10 อัน**

สันห่วง 9.5มม. – ขนาด A4 21 ข้อ
สำหรับงาน 65แผ่น (กระดาษ80 แกรม)
ราคา: 33.30
จำนวน :

 สันห่วง ขนาด 11 มม.
 view
รหัส : PCB11mm
สันห่วง ขนาด 11 มม.
**ราคา/แพ็ค 10 อัน**

สันห่วง 11มม. – ขนาด A4 21 ข้อ
สำหรับงาน 80แผ่น (กระดาษ80 แกรม)
ราคา: 37.35
จำนวน :

สันห่วง ขนาด 12.5 มม.
 view
รหัส : PCB12.5mm
สันห่วง ขนาด 12.5 มม.
**ราคา/แพ็ค 10 อัน**

สันห่วง 12.5มม. – ขนาด A4 21 ข้อ
สำหรับงาน 100แผ่น (กระดาษ80 แกรม)
ราคา: 44.55
จำนวน :


 view
รหัส : PCB14mm
สันห่วง ขนาด 14 มม.
**ราคา/แพ็ค 10 อัน**

สันห่วง 14มม. – ขนาด A4 21 ข้อ
สำหรับงาน 110แผ่น (กระดาษ80 แกรม)
ราคา: 49.50
จำนวน :


 view
รหัส : PCB15.5mm
สันห่วง ขนาด 15.5 มม.
**ราคา/แพ็ค 10 อัน**

สันห่วง 15.5มม. – ขนาด A4 21 ข้อ
สำหรับงาน 130แผ่น (กระดาษ80 แกรม)
ราคา: 55.35
จำนวน :


 view
รหัส : PCB18mm
สันห่วง ขนาด 18 มม.
**ราคา/แพ็ค 10 อัน**

สันห่วง 18มม. – ขนาด A4 21 ข้อ
สำหรับงาน 150แผ่น (กระดาษ80 แกรม)
ราคา: 66.15
จำนวน :

สันห่วง ขนาด 20 มม.
 view
รหัส : PCB20mm
สันห่วง ขนาด 20 มม.
**ราคา/แพ็ค 10 อัน**

สันห่วง 20มม. – ขนาด A4 21 ข้อ
สำหรับงาน 170แผ่น (กระดาษ80 แกรม)
ราคา: 72.00
จำนวน :


 view
รหัส : PCB22mm
สันห่วง ขนาด 22 มม.
**ราคา/แพ็ค 10 อัน**

สันห่วง 22มม. – ขนาด A4 21 ข้อ
สำหรับงาน 190แผ่น (กระดาษ80 แกรม)
ราคา: 76.50
จำนวน :


หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]